FATALE

NÄR: Premiär 19.10.2022. Föreställningar 20.10, 21.10, 29.10 & 30.10.

VAR: Finlandsinstitutet i Stockholm

VEM: 
Blaue Frau i samarbete med Poste Restante.
Koncept och performers: Linn Hilda Lamberg (Poste Restante), Majula Drammeh, Shaya Khalil, Joanna Wingren (Blaue Frau), Sonja Ahlfors (Blaue Frau). Lamberg fungerar också som projektets processledare och visualist.
Researchers: Jeanette Björkqvist, Tomas Jansson.
Produktionsassistent: Alexander Holmlund

VAD: 
Verket tar avstamp i följande verkliga händelseförlopp: 2005 gjorde Blaue Frau sig ett namn inom aktivistiska kretsar genom att initiera och driva internetforumet “genusdebatt.com”. En användare med alias “Rick” började så småningom dominera debatten genom täta, aggressiva och riktade inlägg. Ett rum avsett för att diskutera erfarenheter av diskriminering präglades snart av hätska angrepp. Övrig diskussion tystnade. 2006 lades forumet ner. 

Scenkonstverket FATALE är en allmoslutande, immersiv föreställning som bär  formen av en kriminalteknisk utredning. Vem var “Rick”? Finns “Rick” här  bland oss? Vid vilka andra platser och tidpunkter i världshistorien har “Rick” (i namnets vidare bemärkelse) varit verksam? Publiken som besöker föreställningen (nedan kallad besökaren) kallas som vittnen, vi går igenom bevismaterialet och stegar oss sakta igenom vad som hänt genom forensiska rekonstruktionsmetoder. I modeller lånade från kriminalteknisk intervjuteknik (t.ex. kognitiv intervju, en minnesunderlättande intervjuteknik som används med vittnen för att återskapa förlopp) får besökaren möjlighet att sakligt återvända till personliga politiska  smärtpunkter och trauman

AFFISCH: Johan Isaksson