SONJA AHLFORS
Konstnärlig ledare, skådespelare och producent
sonja@blauefrau.com
+ 358 40 7351640
svenska, suomi, english

JOANNA WINGREN
Konstnärlig ledare, skådespelare och producent
joanna@blauefrau.com
+ 358 50 3473335
svenska, english, deutsch

JOHAN ISAKSSON
Grafisk designer
johan@jii.se
+46 70 4157154 (Sverige)
www.jii.se
svenska, english