Blaue Frau håller workshopar om arbetsmetoder och i devising. Vi undervisar dels i hur en kan arbeta icke-hierarkiskt och dels i hur vi kan skapa konstnärligt material i en grupp utan en arbetsledare. Vi fördjupar oss alltså i vad det innebär att arbeta icke-hierarkiskt, både när det gäller metod och konstnärligt innehåll. Blaue Frau undervisar också i dragking.

Vi har en mycket bred och lång erfarenhet av att undervisa och vi anpassar våra workshopar till gruppens erfarenhet och storlek. Blaue Fraus övergripande mål är att utveckla och utmana scenkonsten samt att omformulera dess villkor, och våra workshopar är ett led i detta arbete. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet till alla som är intresserade av våra metoder! Ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade av att boka en workshop. 

Våra undervisningsspråk är engelska och svenska.

Här under följer exempel på workshopar som vi regelbundet har hållit i skolor, på universitet och festivaler.

Blaue Frau Dragking – workshop

Joanna Wingren och Sonja Ahlfors påbörjade sin resa inom performancekonsten med den nordiska dragking gruppen Subfrau. Subfrau grundades av 8 kvinnor på Teaterhögskolan i Helsingfors efter en dragking workshop med dragkingen och legenden Diana Torr 2001. I sina föreställningar (2001-2011) undersökte Subfrau teman som kön, makt och hierarkier. 

Blaue Fraus dragking workshop är en ”hands-on” workshop där varje deltagare skapar sin egen dragkaraktär. Workshopen jobbar enligt devisen ”utifrån-och-in”; vi börjar med utsidan (kläder, skägg, kroppsspråk) och jobbar sedan inåt (känslor, bakgrund, trauman). När deltagarna har anammat ett stereotypt manligt kroppsspråk och skägget är limmat, börjar vi bygga upp dragkaraktärens personlighet. Det här sker genom olika övningar där var och en får hjälp att skapa sin egen dragkaraktär av kött och blod. Deltagaren får stanna kvar i de stereotypa manliga klichéerna tills hen är redo att utveckla sin karaktär till en mer mångfacetterad personlighet.

Tid: Minst 1 dag (8 timmar) och kan därefter förlängas enligt önskemål. Workshopen behöver inte vara separatistisk.

Blaue Frau workshop: Arbetsmetoder (del 1)

Traditionella arbetsmetoder inom scenkonst utgår från hierarkiska strukturer där en yttre blick definierar vad som händer ”på scenen”.

Blaue Fraus workshop om arbetsmetoder ställer sej kritiskt till de hierarkiska arbetsstrukturer som är rådande inom teatern och scenkonsten. Utgångspunkten för workshopen är gruppdynamik och hur makt inom en grupp både kan konstrueras och dekonstrueras. I workshopen utgår vi ifrån intersektionell maktanalys, feministisk teori och dekonstruktion då vi analyserar maktförhållanden och dynamik inom en arbetsgrupp.

Under workshopen vill vi undersöka följande: Hur kan vi skapa nya arbetssätt utan att vi omedvetet återskapar de som redan finns? Hur kan vi skapa ett ”safe space” där var och en kan förstå sin egen position och sina egna privilegier? Hur kan vi skapa ett utrymme där konst skapas utgående från gemensamma överenskommelser, inte ifrån färdig dikterade villkor, en regiplan och resultatorienterat tänk? Hur kan vi skapa en grogrund för ett parallelluniversum där vi har möjlighet att skapa sådant som vi aldrig tidigare sett?

Workshopens mål är att synliggöra hierarkier i kreativa processer, att ge verktyg för att skapa förutsättningar för ett ”safe space” / ”brave space” samt att ge deltagarna verktyg för hur en arbetar icke-hierarkiskt inom konstnärliga processer.

Workshopen kan kombineras med devising – workshopen, men den kan också beställas som en separat workshop.

Tid: Minst 2 arbetsdagar (10-12 timmar) till högst 2 veckor.

Blaue Frau workshop: Devising (del 2)

Denna workshop fokuserar på olika devisingmetoder och målet är att deltagrna ska få prova på olika metoder för kollektivt skapande. Hur kan vi som grupp skapa material och kollektivt ta beslut i konstnärliga frågor? Hur kan vi jobba tillsammans utan en tydlig arbetsledare/regissör/koreograf?

Devising workshopen kan fungera som icke-resultatinriktad workshop, men den kan även fungera som en språngbräda eller plattform för att skapa en föreställning. Devising workshopen kan inte beställas separat. Workshopen som fokuserar på arbetsmetoder är del 1, Devising workshopen är en fortsättningskurs.

Tid: Minst 2 arbetsdagar (10-12 timmar) till en hel repetitionsperiod.

Feedback från deltagare:

Den här workshopen gav mig verktyg för att kunna ta hand om mej själv och mitt eget välmående. Det är också bra att bli påmind om sin egen privilegierade position i världen.

Alla borde gå den här kursen. En riktig ögonöppnare när det gäller hur man arbetar kreativt i grupp.

Tack för en bra vecka med många nya perspektiv och idéer. Den här workshopen borde vara obligatorisk för alla!