PORTAL

Blaue Frau öppnar en ny normkritisk websida PORTAL. PORTAL är en digital plattform där normkritisk performancekonst presenteras, möts och nya samarbeten tar form. Här finns intervjuer, kritik och liveströmmade evenemang. Kuratorer 2021 är scenkonstduon Blaue Fraus Sonja Ahlfors och Joanna Wingren, samt Elina Tervonen.

Varje säsong väljs sex till tio konstnärer eller grupper att delta. Premiärsäsongens artister är: Arlene Tucker, Even Minn & Teo Ala-Ruona, Kihwa-Endale, Moe Mustafa, Louna-Tuuli Luukka, Vähäkämä-kollektivet, Dasha Che & Suvi Tuominen och Blaue Frau.

Under en tid när scenkonsten så gott som försvunnit, är behovet av inspiration, stimulans och konstnärliga upplevelser akut. PORTAL är en plattform som lyfter artister, samt visar på den bredd som finns inom scenkonsten och konsten i stort. Vi välkomnar alltifrån spoken word till installationer eller konceptuell konst. När vi under pandemin inte kan träffas fysiskt, är PORTAL en digital mötesplats för konstnärliga utövare där vi kan stötta varandra; en plattform där konstnärer kan mötas och dela med sig av kunskap, och där nya samarbeten mellan grupper, konstnärer och institutioner kan uppstå. Vi vill just nu fylla det kreativa vakuum som vi befinner oss mitt i. 

Plattformen är artistdriven. Det är vi själva som bestämmer och skapar innehållet i form av workshops, bilder eller texter. På PORTAL kan en bland annat läsa om arbetsprocesser och konstnärliga metoder. Vi publicerar också intervjuer med och artiklar om andra intressanta artister som arbetar inom performancekonst. Dessutom kommer vi att publicera experimentell kritik av scenkonst på sidan.

Du kan besöka PORTAL på www.pportal.fi. PORTAL är designad av Johan Isaksson och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska. Språkgranskare på svenska är Martina Moliis-Mellberg. Projektet har fått finansiering från Jenni och Antti Wihurin Rahasto, Samuel Hubers Konststiftelse, Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse och Föreningen Konstsamfundet.