BLAUE FRAU ÖPPNAR EN NY NORMKRITISK WEBSIDA, PORTAL.

Premiär för artistdriven sajt för performancekonstnärer.

PORTAL är en digital plattform där normkritisk performancekonst presenteras, möts och nya samarbeten tar form. Här finns intervjuer, kritik och liveströmmade evenemang. Kuratorer 2021 är scenkonstduon Blaue Fraus Sonja Ahlfors och Joanna Wingren, samt Elina Tervonen.

Varje säsong väljs sex till tio konstnärer eller grupper att delta. Vänligen se nästa sida för mer information om premiärsäsongens artister.  

Under en tid när scenkonsten så gott som försvunnit, är behovet av inspiration, stimulans och konstnärliga upplevelser akut. PORTAL är en plattform som lyfter artister, samt visar på den bredd som finns inom scenkonsten och konsten i stort. Vi välkomnar alltifrån spoken word till installationer eller konceptuell konst. När vi under pandemin inte kan träffas fysiskt, är PORTAL en digital mötesplats för konstnärliga utövare där vi kan stötta varandra. Vi vill just nu fylla det kreativa vakuum som vi befinner oss mitt i. 

Plattformen är artistdriven. Det är vi själva som bestämmer och skapar innehållet i form av workshops, bilder eller texter. Än så länge vet vi inte hur innehållet kommer att ta form, men vi hoppas på att både överraska och bli berörda. Vi vet däremot att PORTAL kommer förändras när vi kan träffas utanför skärmen igen och behovet blir något annat än det vi har idag. 

Du kan besöka PORTAL på www.pportal.fi. PORTAL är designad av Johan Isaksson (SE) och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska. Projektet har fått finansiering från Jenni och Antti Wihurin Rahasto, Samuel Hubers Konststiftelse, Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse och Föreningen Konstsamfundet.